Hệ thống được xây dựng trên nền tảng PHP kết hợp sử dụng framework Laravel cho tốc độ xử lý nhanh, mạnh mẽ và bảo mật. Hệ thống quản lý sản phẩm, đơn hàng được thiết kế để tối ưu cho trang bán hàng - Thương mại điện tử