Trồng Trọt Công nghệ Cao là bộ phận trực thuộc Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Agricook, tiền thân là Trung Tâm Công Nghệ, Môi Trường và Tài Nguyên (CTER).

Trang web được phát triển dựa trên nền tảng PHP và sử dụng Framework Laravel