Nhân dịp 20 tháng 10, MyFpoly đưa ra chương trình khuyến mãi cho các bạn sinh viên Fpoly cho tất cả các dịch vụ trên hệ thống của MyFpoly nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập và thực hành với các khuến mãi cụ thể như sau:

Áp dụng Mức giảm Đã dùng / Số lượng Hạn sử dụng
WpByFpolyWithLove F-WordPress - Fpoly (2 năm 4 tháng) 100% 3 / 20 2021-11-17 11:55:19 
Wp80bFwl F-WordPress - Fpoly (2 năm 4 tháng) 80% 3 / 20 2021-11-17 11:55:02
Wp80bFwl F-WordPress - Fpoly (2 năm 4 tháng) 50% 0 / 20 2021-11-17 11:55:02
HostByFpolyWithLove F-Hosting - Fpoly (2 năm 4 tháng) 100% 3 / 20 2021-11-17 11:55:02
KM80H2021 F-Hosting - Fpoly (2 năm 4 tháng) 80% 0 / 20 2021-11-17 11:55:02
KM50H2021 F-Hosting - Fpoly (2 năm 4 tháng) 50% 0 / 20 2021-11-17 11:55:02

Nhanh tay đăng ký kẽo hết vì số lượng có hạn!

https://my.fpoly.vn/services/add