- Xây dựng sản phẩm theo yêu cầu

- Chú trọng tới sự ổn định, chất lượng code, khả năng nâng cấp, bảo trì, chuyển giao

- Bảo hành & hỗ trợ trọn đời trong phạm vi tính năng đã thống nhất

- Báo cáo & theo dõi thường xuyên theo quy trình Agile/Scrum

- Miễn phí đào tạo chuyển giao team kế thừa & vận hành Tặng kèm

- Voucher giảm 20% phí dịch vụ Marketing [III]