VCC Corp

Gomee

VCC Corp

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SỐ GOMEE

Gói Trang Cá nhân

Gói Trang Cá nhân

Gói dịch vụ web Trang cá nhân. nơi lưu trữ các thông tin như là một CV Online, bao gồm Hosting và...

Gói tin tức

Gói tin tức

Trang tin tức với các công cụ hỗ trợ chuyên biệt

Gói Thương mại điện tử

Gói Thương mại điện tử

Gói dịch vụ Thương mại điện tử là một trong các gói nhỏ của dịch vụ web 1-0-2 bao gồm miễn phí và...

Khảo sát sơ bộ người dùng

Khảo sát sơ bộ người dùng

Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, USP Selling Point - Xác định khách hàng tiềm năng - Xây dựng Form...

Xây dựng Web/App trọn gói

Xây dựng Web/App trọn gói

- Xây dựng sản phẩm theo yêu cầu - Chú trọng tới sự ổn định, chất lượng code, khả năng nâng cấp,...

Xây dựng Content SEO Online nội dung hữu ích, chất lượng thuyết phục

Xây dựng Content SEO Online nội dung hữu ích, chất lượng thuyết phục

- Nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ, thị trường - Nội dung chất lượng cao, thuyết phục, kèm ảnh minh...