- Xây dựng sản phẩm mẫu theo thiết kế, nghiệp vụ đã phân tích

- Áp dụng công nghệ thường sử dụng, tối ưu nhất theo tình hình hiện tại

- Chú trọng tới sự linh hoạt, thời gian code, khả năng nâng cấp, bảo trì, chuyển giao

- Bảo hành & hỗ trợ trọn đời trong phạm vi tính năng đã thống nhất

- Báo cáo & theo dõi thường xuyên theo quy trình Agile/Scrum

- Miễn phí đào tạo chuyển giao team kế thừa & vận hành Tặng kèm

- Voucher giảm 30% phí dịch vụ dựng Landing Page [II.3]

- Voucher giảm giá 10% phí dịch vụ phát triển Web/App [II.2]

- Voucher giảm 20% phí dịch vụ Marketing [III.2]