- Xác định tính năng quan trọng, cấp bách cần đo lường ở MVP

- Xây dựng Whireframe, Business Flow theo Ideas khách hàng

- Xây dựng Prototype, Mockup, Nocode có thể sử dụng

- Khảo sát thử nghiệm UI/UX, Features, Business Flow

- Cải tiến ý tưởng kinh doanh, UI/UX phù hợp hơn với thị trường Tặng kèm

- Pitchdesk chuẩn Silicon Valey

- Kết nối & giới thiệu nguồn lực khởi nghiệp

- Voucher giảm 10% phí dịch vụ phát triển MVP [II.1]