VCC Corp

Gomee

VCC Corp

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SỐ GOMEE

Khảo sát sơ bộ người dùng

Khảo sát sơ bộ người dùng

Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, USP Selling Point - Xác định khách hàng tiềm năng - Xây dựng Form...

Thiết kế & khảo sát Prototype

Thiết kế & khảo sát Prototype

- Xác định tính năng quan trọng, cấp bách cần đo lường ở MVP - Xây dựng Whireframe, Business Flow...

Tham vấn chuyên gia

Tham vấn chuyên gia

- Phản biện, góp ý xây dựng ý tưởng & sản phẩm kinh doanh - Đề xuất phương án triển khai kế hoạch...

Xây dựng MVP Web/App

Xây dựng MVP Web/App

- Xây dựng sản phẩm mẫu theo thiết kế, nghiệp vụ đã phân tích - Áp dụng công nghệ thường sử dụng,...

Xây dựng Web/App trọn gói

Xây dựng Web/App trọn gói

- Xây dựng sản phẩm theo yêu cầu - Chú trọng tới sự ổn định, chất lượng code, khả năng nâng cấp,...

Thiết kế phễu Landing Page marketing chuẩn SEO

Thiết kế phễu Landing Page marketing chuẩn SEO

- Thiết kế giao diện riêng với sản phẩm dịch vụ bạn kinh doanh - Dựng web theo template có sẵn -...

Xây dựng Website TMDT

Xây dựng Website TMDT

- Thiết kế giao diện riêng với sản phẩm bạn kinh doanh - Dựng website theo template có sẵn- Xây...

Xây dựng Content SEO Online nội dung hữu ích, chất lượng thuyết phục

Xây dựng Content SEO Online nội dung hữu ích, chất lượng thuyết phục

- Nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ, thị trường - Nội dung chất lượng cao, thuyết phục, kèm ảnh minh...

demo

demo

<?php #abdf $cdd = request(); ?>